Category Archive: Uncategorized

post by kaiaeelma | | Closed

Saarte koostööseminar 3. veebruaril 2016

Saarte koostöö – eile, täna, homme
Lääne-Eesti rohelised saared

Toimumiskoht: TTÜ Kuressaare Kolledž (Tallinna 19, VLEKK seminariruum)

Ettekannete slaidid

10.30-12.00 Vaade tagasi ja olevikkõnejuht Leo Filippov
25 aastat uurimis- ja arendustegevust saartel: Saarte Instituut ja TTÜ Kuressaare Kolledž (M.Pank, A.Keerberg)
Biosfääri programmiala tegevus läbi 25e tegevusaasta (BKA/BPA)
Eeldused arenguks ja koostööks kogukonnas, riigis (Ü.Vooglaid)
12.00-13.45 Tänased koostöövajadusedkõnejuht Tarmo Pikner
BPA strateegia ja tegevuskava MAB-programmi uue strateegia kontekstis (T.Kokovkin)
Väliskoostöö kui ressurss (A.Keskpaik)
Haldusreform ja eeldused Lääne-Eesti saarte koostööks (N.Suur)
Haldusvõimekuse arendamine ja OECD riigivalitsemise raport (Riigikatselei)
Arenguvisioon “Mahe Eesti” (K.Kulderknup)

14.00 Supi- ja kohvipaus

14.30-17.00 Paneeldiskussioon “Vaade tulevikku”kõnejuht Garri Raagmaa
Kuidas edasi, kas vee peal või vee all? Mis on põhiprobleemiks?
Kuidas kavandada ja luua Lääne-Eesti saartel elukeskkonna edenemiseks eeldusi, koostööd ja ühistegevust? Millised on saarte kogukondadel arenguvajadused?
Milliste institutsioonide koostöö on vajalik? Kuidas areneda koos teiste saartealadega Euroopas?
Sõnavõtud, arutelu, kokkuvõte

Seminari korraldavad Keskkonnamet, Eesti Saarte Kogu, TTÜ Kuressaare Kolledž

Täiendav info: Lia Rosenberg (5690 6205) või Maret Pank (510 5146)

Seminariga seotud materjalid, ettekanded ja sõnavõtud salvestatakse ning saavad järelvaadatavaks
Kuressaare Kolledži veebilehel.

post by kaiaeelma | | Closed

ESK sügisene üldkogu Hiiumaal, 10. oktoober

Üldkogu toimub samaaegselt Saarte pärimuspäevadega “Lood tuletornidest ja tulest”.

Toimumiskoht: Kõpu rahvamaja (Mägipe küla, 40 km Kärdlast)

Ööbimine: Pihla talu

REGISTREERUMINE 1. oktoobriks!!
ESK e-posti aadressil marinst@si.edu.ee

Laupäev, 10.oktoober 2015

13.00-13.15 Kogunemine

13.15-14.00 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatused
Riigikogu liige Mark Soosaar  ja ESK kaastöökogu seadusandluse töörühma liikmed
14.15-16.00 Väikeettevõtlus saartel
Pigem 100 väikest kui üks suur. Maire Forsel, Leisi valla mikroettevõtja
Mikroettevõtluse vajalikkus, piirkondlikud maksuerisused, aus maksustamine, ettepanekud seadusandluse muutmiseks: Läti ja Suurbritannia kogemused.
Kuhu lähed, Eesti väikeettevõtlus?
Riigikogu liikmed Urve Tiidus ja Kalev Kotkas
Arutelu

16.00-16.15 Kohvipaus

16.15-17.00 Uu(t)e juhatuse liikme(te) ning eestseisuse esimehe valimine
2016.a üldkogu aja ja koha määramine
Vajalik vähemalt poolte saarte volitatud esindajate osavõtt!!

19.15 Õhtusöök Kõpu koolimajas

Pärast üldkogu lõppu on üldkogust osavõtjatel võimalus alates kella 17.00st osaleda Eesti saarte pärimuspäevade üritustel:
17.00-19.00 Loeng jaanitulest Hiiumaal (H.Põllo)
Laulust ja laulmisest (A.Nõlvak)
20.00 Legendid saare tuletornist-paagist või majakavahist
21.00 Simman pillimeestega

 

post by maretpank | | Closed

ESK üldkogu esmakordselt Pakritel

26. ja 27. juunil toimus esmakordselt ESK 23 tegevusaasta jooksul üldkogu koosolek Väike-Pakri saarel.
Saar taasasustati peale seda kui siit lahkuma sunnitud rootslaste järeltulijad said osaliselt oma maad tagasi. Omandiõiguse tõestamine võttis üsna pikalt aega ja alles 2001. aastal alustati saarte korrastamise ja taasasustamisega. Viiekümne aasta vältel oli siin tegutsenud Nõukogude sõjavägi, kes kasutas saari ka lennuväe polügoonina. Väike- ja Suur – Pakri saared kuuluvad praegu Paldiski linna haldusesse ja seetõttu ei saa seal rakendada püsiasustusega väikesaarte seadusest tulenevaid olulisi kogukonna arengut toetavaid sätteid nagu näiteks kolme võrguga kalapüügi lubade väljastamine, autode jm tehnika ülevaatuse võimaldamine saarel jms. Kuna nende saarte vähesed püsielanikud näevad igapäevase elu korraldamisega vaeva otsekui metsiku lääne pioneerid, kes tulnud Nõukogude sõjaväest laastatud ja metsistunud saarele alustades nullist, siis vajavad nad nende saarte Eesti rahvale “tagastamiseks” meie abikätt. Saar on Paldiski linnaosa, aga paraku ilma linnalike mugavusteta. Väike-Pakril tuleb hakkama saada peaaegu olematu mobiilsidega, ilma kolme kilomeetri kaugusel asuva elektrita ja sadamateta. Ilmselgelt tuleks need looduse ja kultuuripärandi seisukohalt rikkad saared lülitada püsiasustusega väikesaarte nimistusse. Selle küsimusega hakkab tegelema töörühm Mark Soosaare juhtimisel.

Lisaks tavapärastele üldkogu protseduuride (majandusaasta aruande ja uue tegevuskava arutamine ning kinnitamine, vt Dokumentides!) toimus diskussioon teemal “Haldusreform ja Eesti saared. Vajadused ja võimalused koostöö tugevdamiseks”. Samasse valdkonda kuulus kolme saarvalla vanema hiljuti ESK listis ja ka meedias avaldatud pöördumise arutelu ning üldkogu seisukoha kujundamine.

Koostöövõimaluste üle mitmel tasandil ja erinevates valdkondades arutati, kaasates spetsialiste ja poliitikuid vastavatelt tasanditelt ja valdkondadest. Nii osalesid aruteludes riigikogulased Urve Tiidus ja Mark Soosaar,
Siseministeeriumi regionaalarengu esindajad Priidu Ristkok ja Riina Nurmsaar, Keskkonnaameti peaspetsialist Leelo Kukk (valgustas koostöövõimalusi Biosfääri kaitseala / programmala raames).
Valdade liitmise teemasse tegi sissejuhatava ettekande Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo, kes oma magistrtöös uuris valdade suutlikkuse teemat. Hiiumaa kogemusi ja edasisi kavasid seoses haldusreformiga selgitas Aivi Telvik Hiiu Maavalitsusest. Muhu saarvalla seisukoha esitas SOL-i tegevjuht Veiko Viil ning
Vormsi, Kihnu, Ruhnu ning Piirissaare vallavalitsustelt laekunud seisukohad haldusreformi küsimuses esitas Laine Tarvis, sest vallavanemad ise üldkogul ei osalenud. Jäi kõlama saarte elanike soov olla ise saarerahva jaoks olulistes ja jõukohastes valdkondades kodusaare saatuse üle otsustajaks. Sellele võimalusele peaks kaasa aitama olemasolevad ja loodavad koostöövõrgustikud / mittetulundusühingud püsielanike huvide eest seismiseks ning aina lisanduvate suveelanike kaasamiseks.

Paldiski linnapea Tiit Peedu tutvustas seda väga eripalgelist omavalitsust ning Pakrite kogukonna esindajad Fred Söderberg ja Jana Stahl rääkisid saarte ajaloost, Pakritel tegutseva OÜ Tarvas esindajad Erik Söderberg ja Urmas Sepp aga tutvustasid ettevõtlust ja ettevõtmisi, mis said alguse peale rootslastele kuuluva maaomandi tagastamist. Selles valguses arutleti väikesaarte tingimustes väikeettevõtluse võimalikkuse ja arengutakistuste teemadel ja otsustati diskussiooni jätkata samal teemal juba käesoleva aasta oktoobrikuus Hiiumaal toimuval üldkogul, mis toimub samaaegselt saarte pärimuspäevadega.

ESK üldkogu seisukoht kolme vallavanema (Kihnu, Vormsi, Ruhnu) pöördumise asjus

ESK toetab kõiki algatusi ja ettepanekuid, mis ESK tööd paremaks muudavad ja saarte elanike huvide esindamisele kaasa aitavad. ESK on täpselt nii võimekas kui on tema liikmed. Kutsume kõiki oma liikmeid meie töös aktiivselt kaasa lööma ja meie MTÜ-d paremaks muutma. Organisatsiooni tööd
saab ikka paremaks muuta vaid selles osaledes ning oma panust andes.

ESK tegutseb oma liikmete poolt kinnitatud põhikirja ja strateegia alusel kavandades igaks aastaks uue tegevuskava, mille paneme koos paika meie üldkogul ning on avatud kõigile aktiivsetele liikmetele selle muutmiseks ning täiendamiseks pidades silmas saarte elanike huvide tõhusamat esindamist.

Kuna iga üksiku saare elujärg on paranenud tänu saartevahelisele koostööle läbi ESK, leiame, et seda tegevust on oluline jätkata, ühtlasi tõhustades ka kogukondade koostööd oma saare elu edendamisel.

ESK kutsub kõikide saarte kogukondi ja kogukondade esindajaid eelseisva haldusreformi valguses koostööle ja saarte elanikke puudutavates olulistes küsimustes ühtsete seisukohtade väljatöötamisele.

post by kaiaeelma | | Closed

Üldkogu Väike-Pakril 26.-27.juuni

ESK XXV üldkogu toimub Väike-Pakril reede-laupäev 26.-27. juuni 2015.

Paadiinfo: Kiirpaat (max 11 in) Kurkse sadamast Kabeli sadamasse Väike-Pakri idaosas, edasi-tagasi sõiduaeg 20 min)
Reedel 26.juunil Kurkse sadamasse kogunemise aeg 10:00
Laupäeval 27.juunil Kabeli sadamasse kogunemise orienteeruv aeg 14:00

R, 26. juuni

12.00 Avamine – eestseisuse esimehe, KOVi esindaja ja Pakri kogukonna tervitused

12.15 Seminar “Eesti saared ja haldusreform”

14.15 Lõuna

15.30 Seminar jätkub – biosfääri programmiala, rahvusvaheline koostöö

17.30 Traktoriekskursioon (4 t, 10 €, giid Jana Stahl) või omal käel saarega tutvumine

22.00 Õhtusöök

L, 27. juuni

9.00 Hommikusöök

10.00 Kultuuriprogramm Pakri päevadel osalejailt

11.00 ESK üldkogu
Arutelu ESK liikmelisuse ja juhtimise teemadel
2014/2015 ESK tegevuse täitmise, eestseisuse tegevusaruande ning majandusaasta aruande kinnitamine
2015/2016 tegevuskava ja eelarve kinnitamine
Järgmise üldkogu toimumise aeg ja koht
Kohalalgatatud küsimused

14.00 Tagasisõit

Info: Osavõtumaks on 35 € (paadisõit edasi-tagasi, lõuna-, õhtu- ja hommikusöök); traktoriekskursioon +10 €/in
Ööbida saab lakas (ca 40 kohta) või voodis (13) – kõigil tasub kaasa võtta magamiskott!!

Saarele ja saarelt sõitude, söögi-joogi jms korraldamise huvides on REGISTREERIMINE ja osamaksu eelnev tasumine kohustuslik (18.juuniks 2015)!

Osamaksu tasumisel (Eesti Saarte Kogu, EE201010022055141005) palun märkige selgitusse registreerunute nimi(ed), kelle eest tasute.

post by maretpank | | Closed

Väikesaarte ühisprojekt on lõppenud

MTÜ Eesti Saarte Kogu projekt “Kestlik loodus- ja kultuuripärandi kasutamine väikesaarte majanduses/turismis”, mida toetas Väikesaarte programm, lõppes märtsikuuga. Käesoleva aasta kolme kuu jooksul pühenduti uuringu tulemusena selgunud väikesaarte ühiste probleemide arutamisele piirkondlikult korraldatud töötubades Haapsalus, Pärnus, Tallinnas ning Kuressaares. Koos püüti leida toetusvõimalusi ja kavandada (ühis-) projekte nende kitsaskohtade leevendamiseks. Selle töö tulemusena valmisid järgmised ülevaatlikud materjalid, mis võiksid olla abiks erinevate projektide ettevalmistamisel ning ka ESK kui ühishuvide kaitsja edasise töö kavandamisel:
Maret Pank – Töötubade kokkuvõte. Väikesaarte probleemid, potentsiaalsed toetusallikad ning ühisprojektide võimalused
Triin Vokk – Väikesaarte turismiarenduse vajadused ja võimalused.
Ülo Kask – Väikesaarte energiamajandus.
Leo Filippov – Väikesaarte keskkonna- ja loodushoid ning puhkemajandus ja turism. Probleemid ja võimalikud lahendused.
Kaia Eelma – EL abifondide prioriteedid, eesmärgid ja meetmed versus väikesaarte vajadused.
TTÜ KK uuring ja ettepanekud – Püsiasustusega väikesaared 2014.
Tutvuge lähemalt meie kodulehel http://saared.ee/?page_id=754

post by maretpank | | Closed

Väikesaarte ühisprojektide vajadused ja võimalused.

Esimene väikesaarte ühisprojekt Väikesaarte programmi ning EAS-i toetusel on jõudmas lõppfaasi.
Tänaseks oleme TTÜ Kuressaare Kolledzi abiga kaardistanud
väikesaarte arengu kitsaskohad ning selle uuringu tulemused ette kandnud
meie partneromavalitsuste esindajatele jt huvilistele 10.detsembril
Tallinnas, Siseministeeriumis.
Uuringu lõpptekst ning koostatud lühiülevaade koostöö võimalustest ja potentsiaalsetest rahastajatest (hetketeadmiste valguses) on saadetud listi kaudu huvilistele ning muutub kättesaadavaks ka projektide all meie koduleheküljel.

Edasiste tegevustena kuni projekti lõpuni veebruaris-märtsis on
planeeritud 3-4 töötuba potentsiaalsetest projektidest huvitatud v-saarte esindajatega, et selgitada võimalusi projektijuhtide ning potentsiaalsete partnerite leidmiseks. Need peaksid toimuna Haapsalus, Pärnus incl Piirissaare, Tallinnas (kaasatud ka kaastöökogu liikmed) ning vajadusel ka Saaremaal.TTÜ KK koostab ühe ühisprojekti taotluse hiljemalt veebruari
lõpuks.

post by maretpank | | Closed

Ühisprojekti esimesed töötoad toimunud

ESK üldkogu raames toimusid projekti „Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine (väike)saarte majanduses /turismis“ töötoad, mille käigus alustati arutelu võimalike edasiste ühisprojektide teemade ja rahastamisvõimaluste leidmiseks.

Toimus 3 töötuba, kuhu olid kaasatud siseministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, majanduse ja kommunikatsiooni ministeeriumi, keskkonnaameti, TTÜ Kuressaare Kolledži ja mitmete saartega seotud vabaühenduste ning ettevõtjate esindajad:

1. Saarte koostöö toetusvõimalused uuel planeerimisetapil 2014-2020;

2. Väikesaarte koostöövõimalused/vajadused turismiarenduses;

3. Säästev energiamajandus.

Töötubade kokkuvõtted ja esitlused leiate projekti materjalidest vt/projektid!EAS-Sisemin_logod-valgel_CMYK_reg_toetuseks copy

post by maretpank | | Closed

ESK üldkogu ja töötoad Saaremaal

ESK üldkogu ja projekti „Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine (väike)saarte majanduses /turismis“ töötoad Saaremaal, Tahula Külalistemajas , 27. – 28 . juuni 2014

Kava

Reede, 27.juuni: 13. 30 Osavõtjate registreerimine 14. 00 Avamine, tervitused

14. 30-16. 30 töötuba Saarte koostöö toetusvõimalused uuel planeerimisetapil 2014-2020

17. 00-19. 00 töötuba Väikesaarte koostöövõimalused/vajadused turismiarenduses

20.00 -21.00 ESK üldkogu 1.osa: majandusaasta aruanne ja järgmise aasta tegevuskava ning eelarve

Laupäev, 28.juuni: 9-10 ESK üldkogu 2-osa :valimised eestseisusesse, revidendi määramise vajaduse otsustamine, järgmise korralise üldkogu aja ja koha kindlaksmääramine

10-12 töötuba Säästev energiamajandus

post by maretpank | | Closed

Alustame väikesaarte koostööprojektiga

Projekt “ Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine väikesaarte majanduses / turismis” sai toetust Väikesaarte programmist EAS-i kaudu. Projektis osalevad partneritena 11 väikesaari haldavat KOV-i: Kaarma, Kihelkonna, Kihnu, Muhu, Noarootsi, Piirissaare, Ruhnu, Tallinna Kesklinnavalitsus, Tõstamaa, Viimsi ja Vormsi.

Selle eesmärgiks on koostöös väikesaarte esindajatega aasta lõpuks välja selgitada vajalike ning võimalike ühiste arendusprojektide ideed potentsiaalsete rahastamisallikate äranäitamisega arvestades struktuurfondide ja rahvusvaheliste programmide toetusvõimalusi perioodil 2014-2020 ning vähemalt ühe idee realiseerimine projektina sobivale fondile.

Projekti esimesed töötoad on kavas läbi viia koos ESK üldkoguga 27.- 28. juunil  Saaremaal. Seal vaeme lähemalt ühisprojektide rahastamise perspektiive, väikesaarte turismi- ja külastamisvõimaluste olukorda ja  arendamisvajadusi ning säästva energiamajandusega seonduvat meie saartel. 

 

 

 

post by maretpank | | Closed

Mida teeme ühiselt 2013. a lõpus ja 2014. a esimeses pooles?

Toetudes ESK uuele strateegiale (vt KÜSK projekti materjale!) kinnitas eestseisus hiljuti meie eelseisva tegevuskava järgmiselt:

 

 • Laine hoiab silma peal uue PVS koostamisel (koostab töörühm regionaalministri juhtimisel) ja saarte rohemajandusprojektidel (suursaared);

   

 • Püüame laiendada aktiivset liikmeskonda, eriti kaasata MTÜ-sid kõikidelt püsiasustusega saartelt;

   

 • Korraldame suvel Saaremaal 2 eraldi üritust: ESK üldkogu 27. – 28. juunil ning naiskogu eestvedamisel saarte pärimuspäevad augustis (koos lastega);

   

 • Algatame ja võimalusel osaleme uutes projektides: a) väikesaarte arendusprojektid tähtajaga dets 2013; b) koolitus- ja arendusprojektid ESK arendamiseks; c) INTERREG V (esialgsed läbirääkimised);

   

 • Osaleme võrgustikes: EMSL, ESIN;

   

 • Jätkame alustatud läbirääkimisi meie potentsiaalsete strateegiliste partneritega (vt KÜSK-i projekti!);

   

 • Jätkame arutelusid ja infovahetust interneti vahendusel (list, kodulehekülg ja näoraamat)