post by admin |

Projektid

Tänapäeval võib leida projektidele toetust väga paljudest allikatest. Samas soovivad aga rahastajad toetada üha suuremaid ja mõjukamaid projekte, mis ei ole sellistele väikestele üksustele nagu on seda ESK ja väikesaared jõukohased. Meil jääb üle vaid püüda teha koostööd ning tekitada ühiseid suuremaid projekte, millele on kergem toetust leida nii meie riigi sees kui rahvusvahelisel tasandil.

Omavalitsuste kõrval on oma saare arendamisel üha suurenev roll kohalikel ettevõtjatel ning seltsidel ja seltsingutel, aga kindlasti ka aktiivsetel püsielanikel ja suvekodude omanikel. Väga oluline on probleemide lahendamiseks nende jõud ühendada!

ESK on algatanud ise ja olnud partneriks paljudes projektides.

Alanud on tegevused  Väikesaarte programmist EAS-i kaudu toetust saanud projektis ” Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine väikesaarte majanduses /turismis”

KÜSK-i poolt toetatud projekt “Eesti Saarte Kogu suutlikkuse tugevdamine” lõppes aprillis 2014

Rahvusvahelistest projektidest on olulisemad olnud:

Interreg IIIA projekt Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse arengukava

Interreg IIIA projekt Tuletornid turismitooteks

INTERREG IV A projekt Green Islands

Interreg IVA  projekt VIRTU