post by kaiaeelma |

Kaastöönõukogu

Eestseisuse juures tegutseb kaastöönõukogu, kuhu kuuluvad eestseisuse ettepanekul  saarte arengust huvitatud isikud, kes on nõus aitama kaasa lahenduste leidmiseks erinevatele ESK ees seisvatele probleemidele.

Kaastöönõukogu liikmed võivad osa võtta eestseisuse ja üldkogu tööst nõuandva häälega.

Kaastöönõukogu liikmeteks on olnud Eva Toulouze ja väga pikka aega meie hulgast lahkunud Ain Sarv. Alates 2013.a on nimekirjas:

Ants Varblane ants.varblane@metsaselts.ee
Ingvar Saare  vallavanem@kihnu.ee
Reet Kokovkin reet.kokovkin@hiiumaa.ee
Maret Pank marinst@si.edu.ee  510 5146
Mark Soosaar marksoosaar@hotmail.com
Leo Filippov leo.filippov@saare.ee   452 0512
Urmas Kase urmas_k@mv.parnu.ee   447 9738
Arvo Kullapere arvo.kullapere@keskkonnaamet.ee 5664 0010
Endel Lepik endel@viimsivv.ee
Maris Jõgeva  maris@ngo.ee
Anu Streng  rumpomae@gmail.com
Kaarel Lauk kaarel@lauk.ee 520 9160
Kai Võlli kai.volli@gmail.com
Ülle Tamm ylle.tamm@mv.parnu.ee
 Aivi Telvik  aivi.telvik@gmail.com