post by kaiaeelma |

Eestseisus

Üldkoosolekute vahelisel ajal esindab ESKd kolmeliikmeline eestseisus.
Eestseisuse koosseisu valitakse eraldi ESK esimees ja kaks liiget.

2018-…
Riina Kaljulaid, Leo Filippov, Jana Stahl

2015-2018
Leo Filippov, Elle Puurmann, Svea Aavik

2014-2015
Laine Tarvis, Elle Puurmann, Svea Aavik

2012-2014
Laine Tarvis, Elle Puurmann, Mari-Liis Pae

2010-2012
Villi Pihl, Reet Kokovkin, Elle Puurmann

2008-2010
Reet Kokovkin, Jana Stahl, Katrin Koppel

2005-2007
Reet Kokovkin, Kaarel Lauk, Katrin Koppel

2003-2005
Reet Kokovkin, Hants Kipper, Kaarel Lauk

2001-2003
Ants Varblane, Hants Kipper, Ain Sarv

1999-2001
Hants Kipper, Ants Rajando, Ivo Eesmaa

1997-1999
Ants Rajando, Juhan Vapper, Jaanus Reede

1993-1996
Aado Keskpaik, Arvo Kullapere, Johannes Leas/Arvo Saar, Ants Rajando

1992-1993
Aado Keskpaik, Johannes Leas, Ants Varblane