post by admin |

Liikmed

ESK liikmeteks on saarte elanikud/saarlaskonnad nii füüsiliste isikute, ühenduste kui omavalitsuste ja nende liitude läbi.
MTÜ Eesti Saarte Kogu liikmed seisuga 31.12.2014 on

Kodanikeühendused
1. SA Kihnu Kultuuriruum
2. SA Osmussaare Fond
3. MTÜ Kassari Haridusselts
4. MTÜ Prangli Saarte Selts
5. MTÜ Pakri Saarte Kogukond
6. MTÜ Saaremaa Kodukant
7. MTÜ Manõja Kultuuriselts
8. MTÜ Vilsandi Külaselts
9. MTÜ Jätkusuutlik Aegna
10. MTÜ Muhu Mõte

Füüsilised isikud, saar
1. Laine Tarvis, Saaremaa
2. Leo Filippov, Saaremaa
3. Riina Aasma, Saaremaa
4. Kaia Eelma, Saaremaa
5. Maret Pank, Saaremaa
6. Jana Raadik, Saaremaa
7. Mari Koppel, Saaremaa
8. Mari-Liis Pae, Kõinastu
9. Anna-Kristiina Pae
10. Rein Lember, Abruka
11. Mark Soosaar, Manõja
12. Svea Aavik, Manõja
13. Anneli Akkermann, Kihnu
14. Jonne Berggren, Vormsi
15. Jana Kokk, Vormsi
16. Ene Sarapuu, Vormsi
17. Anu Streng, Vormsi
18. Ants Streng, Vormsi
19. Elle Puurmann, Vormsi
20. Meeme Veisson, Vormsi
21. Henry Timusk, Vormsi
22. Ants Varblane, Vormsi
23. Ants Rajando, Vormsi
24. Mihkel Jürisson, Muhu
25. Kaarel Lauk, Ruhnu
26. Eva Lorentz
27. Andres Keskpaik, Ruhnu
28. Katrin Sarapuu, Hiiumaa
29. Arvi Prei, Vahase
30. Arvo Kullapere, Vilsandi
31. Kristina Rajando Vormsi /Tallinn

KOV-id ja OL-id

Kihnu vald, Muhu vald, Vormsi vald, Piirissaare vald , Ruhnu vald, Viimsi vald, Lääne-Saare vald, Tõstamaa vald, Noarootsi vald; Saaremaa OL ja Hiiumaa OL.

Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus (ESK liikmeavaldus) ja saata see eestseisusele.

Liikmemaksu suurus on 10 eurot aastas füüsilisele isikule ning 20 eurot MTÜ-le.
ESK a/a liikmemaksude tasumiseks on EE2010 1002 2055 1141 005

Abruka
Aegna
Hiiumaa
Kassari
Kesselaid
Kihnu
Kõinastu
Manõja / Manilaid
Muhu
Naissaar
Osmussaar
Piirissaar
Pakri saared
Prangli
Ruhnu
Saaremaa
Vahase
Vilsandi
Vormsi