Ühisprojekti esimesed töötoad toimunud

ESK üldkogu raames toimusid projekti „Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine (väike)saarte majanduses /turismis“ töötoad, mille käigus alustati arutelu võimalike edasiste ühisprojektide teemade ja rahastamisvõimaluste leidmiseks. Toimus 3 töötuba, kuhu olid kaasatud siseministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, majanduse ja kommunikatsiooni ministeeriumi, keskkonnaameti, TTÜ Kuressaare Kolledži ja mitmete saartega seotud vabaühenduste ning ettevõtjate esindajad: 1. Saarte koostöö toetusvõimalused uuel planeerimisetapil 2014-2020; Loe edasi …

ESK üldkogu ja töötoad Saaremaal

ESK üldkogu ja projekti „Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine (väike)saarte majanduses /turismis“ töötoad Saaremaal, Tahula Külalistemajas , 27. – 28 . juuni 2014 Kava Reede, 27.juuni: 13. 30 Osavõtjate registreerimine 14. 00 Avamine, tervitused 14. 30-16. 30 töötuba Saarte koostöö toetusvõimalused uuel planeerimisetapil 2014-2020 17. 00-19. 00 töötuba Väikesaarte koostöövõimalused/vajadused turismiarenduses 20.00 -21.00 ESK üldkogu 1.osa: Loe edasi …

Alustame väikesaarte koostööprojektiga

Projekt “ Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine väikesaarte majanduses / turismis” sai toetust Väikesaarte programmist EAS-i kaudu. Projektis osalevad partneritena 11 väikesaari haldavat KOV-i: Kaarma, Kihelkonna, Kihnu, Muhu, Noarootsi, Piirissaare, Ruhnu, Tallinna Kesklinnavalitsus, Tõstamaa, Viimsi ja Vormsi. Selle eesmärgiks on koostöös väikesaarte esindajatega aasta lõpuks välja selgitada vajalike ning võimalike ühiste arendusprojektide ideed potentsiaalsete rahastamisallikate äranäitamisega Loe edasi …

Mida teeme ühiselt 2013. a lõpus ja 2014. a esimeses pooles?

Toetudes ESK uuele strateegiale (vt KÜSK projekti materjale!) kinnitas eestseisus hiljuti meie eelseisva tegevuskava järgmiselt:   Laine hoiab silma peal uue PVS koostamisel (koostab töörühm regionaalministri juhtimisel) ja saarte rohemajandusprojektidel (suursaared);   Püüame laiendada aktiivset liikmeskonda, eriti kaasata MTÜ-sid kõikidelt püsiasustusega saartelt;   Korraldame suvel Saaremaal 2 eraldi üritust: ESK üldkogu 27. – 28. juunil Loe edasi …

Saarte esindajate koosolek Siseministeeriumis

KÜSK-i toetatud projekti “Eesti Saarte Kogu suutlikkuse tugevdamine” raames toimus  koosolek 26. september 2013 Tallinnas, Siseministeeriumis. Kohal olid Laine Tarvis, Ingvar Saare, Urmas Pau, Elle Puurmann, Mari-Liis Pae, Meeme Veisson, Urmas Kask, Kalju Sakk, Mark Soosaar, Aado Keskpaik ja  Maret Pank. Laine Tarvis rääkis  lühidalt ESK poolt esitatud arvamusest Püsiasustusega väikesaarte seaduse kohta, mis oli Loe edasi …

Aegna päevade kokkuvõte

  Juunikuu viimastel päevadel ( 29. ja 30. juunil) toimus Aegna saarel kolm ESK üritust kokku 130 osavõtjaga.   Esimesel päeval toimunud seminaril “Rohelised saared. Saarte ja ESK strateegilised valikud” tutvustas Triin Vokk MTÜ-st Jätkusuutlik Saaremaa Interreg IVA Saarte ja saarestike alamprogrammi poolt toetatud projekti Green Islands tulemusi ja õppetunde ning Kuressaares toimunud projekti seminaril Loe edasi …

Aegna täpsustatud ajakava!

Laupäev 29. juuni kell 10.00 väljub 1. laev Juku Kalasadama kai juurest (max 32 reisijat!) kella 11 paiku – saabumine saarele, majutumine saare Looduskeskuses ja puhkemajas Külaniidutee 3, seejärel Aegna matk ja saare tutvustamine Hugo Udusaare juhtimisel (kell 12-13.30) kell 13.30 Lõuna NB! kell 13.00 2. Juku reis Tallinnast, kohal ca 14.10, majutamine saare looduskeskuses Loe edasi …

Eesti Saarte Kogu seminar “Rohelised saared”, üldkogu ja pärimuskultuuri päevad Aegnal

Eelteade. 29. -30. juunil toimuvad Aegna saarel ESK traditsioonilised üritused:  üldkogu ja pärimuskultuuri päevad: laupäeval kell 15 seminar “Rohelised saared” ning kell 19 avatakse pärimuspäevad. pühapäeval  kell 10 üldkogu ning 11.30 jätkuvad pärimuspäevad. Laev Juku  Aegnale sõiduks: laupäeval kell 10, 13.30 ja 17.30 ning pühapäeval kell 10 Linnahalli kõrvalt Kalasadamast ning tagasi Aegnalt laupäeval kell Loe edasi …

ESK esindaja osales energiasäästu konverentsil Brüsselis

Brüsselis 16-17 aprillil korraldatud saarte energiasäästu propageeriva projekti PROMISE korraldatud konverentsil ja töötubades osales Eestist ainsana ESK esindajana TTÜ teadur Ülo Kask. Erinevatelt EL saartelt oli osalejaid üle 30. PROMISE on Euroopa Liidu Intelligent Energy Europe programmi kolmeaastane projekt, mis lõpeb 2103. aasta sügisel (http://www.ieepromise.eu/en/project-overview). Loe lähemalt Ülo kokkuvõtet ESK listist!

Uus kaastöönõukogu

ESK eestseisuse ettepanekul alustab tööd uus kaastöönõukogu, millesse kuulub 16 inimest (vt lähemalt ESK!).  Nende inimeste abiga loodetakse anda uus hingamine  meie organisatsioonile, kavandada arengukava ja teha ettepanekud muudatusteks põhikirjas ning täiendada liikmeskonda. Üldkogu ette tuuakse muudatusettepanekud Aegna üldkogul 29.- 30. juunil.