ESK Naiskogu

Eesti saarte naiste koostöö sai alguse 1996. aastal tolleaegse Saaremaa Talupidajate Liidu tegevdirektori ja MTÜ Eesti Maanaiste Ühenduse (EMÜ) juhatuse liikme ning MTÜ EMÜ Saare Naised esinaise Laine Tarvise algatusel. Peamiseks koostöö vormiks said EESTI SAARTE MAANAISTE KOKKUTULEKUD, mis toimusid igal aastal erineval Eesti saarel vastava saare naisorganisatsioonide korraldusel (vt Naiskogu_kuni 2002

Kui 1999.a novembrikuu alguses asutati Haapsalus Eesti Saarte NAISKOGU, siis tekkis küsimus selle ühenduse juriidilise staatuse kohta. Konsulteeriti MTÜ Eesti Saarte Kogu (ESK) inimestega (ESK juhatuse ja kaastöönõukogu koosolekul 21.01.2000), mille tulemusena otsustati iseseisvat juriidilist isikut mitte teha ja olla ESK juures asuv naisorganisatsioon. Vastav muudatus viidi ESK põhikirja sisse 2000.a suvel Piirissaarel toimunud üldkogul.

Alates 2003. aastast on korraldatud saarte pärimuspäevi / folklooripäevi  vt lisatud kavad:

MUSTJALA 2003

Muhu 2004

Hiiumaa 2005

Vormsi 2006

Abruka 2007

RUHNU 2010

Prangli 2011

Manija 2012

Aegna 2013