Üldkogu

Eesti Saarte Kogu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek ehk üldkogu, kus igal
ESK liikmel on üks hääl. Füüsilisest isikust ESK liige, kes on ühtlasi juriidilise isiku
esindaja, omab ühte häält.

vt Üldkogude protokollid ning pöördumised

Üldkogude kronoloogia:
2015 Väike-Pakri
2014 Saaremaa
2013 Aegna
2012 Manija
2011 Prangli
2010 Vormsi
2009 Muhu
2008 Hiiumaa
2007 Manija
2006 Abruka-Vahase
2005 Kihnu
2004 Ruhnu
2003 Kassari
2002 Muhu, ESK X juubel
2002 Naissaare
2001 Muhu
2000 Piirissaare
1999 Vilsandi
1998 Prangli
1997 Manija
1996 Vormsi
1995 Abruka
1993 Saaremaa
1993 Kihnu