Artikkel ajalehes “Meie Maa”

Eesti Saarte Kogu seisab elu jätkumise eest meie saartel https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=51&artid=94683&term=Eesti%20Saarte%20Kogu