Sõrvemaa Pärimuse Selts

XX kannelde päe Orisaares

Õie Pärteli eestvedamisel olid Orissaare XX kandlepäevale pilli mängma tuld külalised üle Eestimaa – Moostest Kadri Lepasson õpilastega, Tuulekandled, Aivar Arak, Helle Suurlaht umade öpilastega ning pailud teised nii Saaremaalt kud kougemalt. Sörvemaa Sörmitsejad olid ka kuhal.

Sörvemaa uus aasta kõne

Köne luges ette: Ristipõllu Tuule Köne kirjutasid: Tammeougu Oliver Tammeougu Mari Tammeniidi Margus Attäh Sörvemaa Pärimuse Seltsi liikmed ja vabatahtlikud SPS 2022 https://www.facebook.com/watch?v=1055351498650292                 0:26 / 11:00