Eesti Saarte Kogu juhatuse laiendatud koosolek

ESK juhatuse laiendatud koosolek toimus 5.märtsil Pärnus. Kohal olid 6 saare esindajad, kes arutasid:

  • lageraideid saartel üldisemalt ja metsalanegtamise küsimust spetsiifilisemalt
  • vabatahtlikku mere- ja maismaalt päästet
  • alalise elukoha määratlemist jt. küsimusi