ESK liikmete nimekiri

Liikmed

Liikmete loetelu 2021.a mai seisuga koos kontaktandmetega leiate –ESK liikmed 12.04.2022

Liikmeks astumise avaldus siit: Liikmeks_astumise_avaldus ESK

Liikmemaksu suurused MTÜde liikmemaks € 25.- ja eraisikute liikmemaks € 15.- aastas ning KOV-dele vastavalt valemile 100.- aastas iga tema haldusalas oleva saare kohta, kes on ESK liige pluss 10 senti iga saareelaniku kohta jooksva aasta 1. jaanuari rahvastikuregistri seisuga.