Eestseisus

Üldkoosolekute vahelisel ajal esindas Eesti Saarte Kogu kolmeliikmeline eestseisus (esimees ja kaks liiget). Alates 02.12.2018 juhib Eesti Saarte Kogu igapäevast tegevust juhatus.

Alates 02.12.2018 (uue põhikirja alusel) on Eesti Saarte Kogul eestseisus ehk volinike koosolek, mille tööst võtavad osa üldkogul valitud füüsilised isikud ja juriidiliste isikute esindajad, arvestusega igalt saarelt üks esindaja. Igal saarvallal võib olla kaks esindajat – kogukonna esindaja ja KOV-i volikogu poolt määratud esindaja. Eestseisuse liikmed valivad endi hulgast vanema ja asevanema, kes korraldab eestseisuse tööd (vt. lähemalt ESK põhikiri). 

27.jaanuaril 2019 Tallinnas toimunud Eesti Saarte Kogu üldkogul kinnitati esimese eestseisuse liikmed

 

Eestseisuse protokollid ja lisad

TOIMUMISKOHTPROTOKOLLLisa 1Lisa 2Lisa 3Lisa 4
Meet keskkonnas koosolek 24.03.21ProtokollLisa 1, tegevuskava 2021 Lisa 2, eelarve 2021Lisa 3, statuut
Tallinn 21.märts 2019Protokoll
Tallinn 20.september 2019ProtokollESK_tulud_kulud_2019ESK_tegevuskava_2019
Muhu 6.detsember 2019ProtokollMuhu 06.12.2019 osalejadESK_eelarve_2020ESK tegevuskava 2020
04.09.2020 veebikoosolek ZoomisProtokollLisa3Lisa4

 

Töörühmad

Töörühmad ja nende eestvedajad

  • Õigusloome töörühm: Mark Soosaar
  • Majandustöörühm: Terje Lilleoks
  • Haridustöörühm: Anu Streng
  • Turvalisuse töörühm: Egon Vohu
  • Revisjonikomisjon: Siim Avi