KONKURSS SIHTASUTUSE HIIUMAA MUUSEUMID JUHATUSE LIIKME AMETIKOHALE

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid juhatuse liikme koha täitmiseks.

SA Hiiumaa Muuseumid on saare keskne mäluasutus, vaimse ja ainelise pärandi säilitaja, uurija ja tutvustaja, on hiiumaise iseolemise hoidja ja tugevdaja.
Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.
Kandideerimise eelduseks on:
🔹 kõrgharidus ja eelnev juhtimiskogemus;
🔹 muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
🔹 hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;
🔹 inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
🔹 eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel.
Kasuks tuleb muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine.
Kandideerijal palume esitada:
🔹 motiveeritud avaldus;
🔹 elulookirjeldus;
🔹 haridust tõendava dokumendi koopia;
🔹 kandidaadi essee teemal „Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid aastal 2026 ning minu kui juhi tegevuskava selleni jõudmiseks” (kuni 3 lk).
Töökoht asub Kärdlas.
Tööle asumine: kokkuleppel.
Juhatuse liikme leping sõlmitakse viieks aastaks.
🔹 Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. veebruaril 2022 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil marju.niinemaa@muinsuskaitseamet.ee 🔹
Lisainformatsioon:
Marju Niinemaa
Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid nõukogu esimees
marju.niinemaa@muinsuskaitseamet.ee
+372 528 3770