Jätkusuutlik kalamajandus (Interreg IIIA)

Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse arengukava

Eesti Saarte Kogu osaleb INTERREG IIIA programmi projektis “Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse arengukava”. Projekti käigus koostatakse ühistööna Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalanduse arengukavad. Projekt käsitleb valdkondi: kutseline kalapüük, kalatöötlemine ja -kaubandus, tegevusalaga seotud koolitusvajadused ja äritegevuse õpe, kalastusturism, kalavarude kaitse, ning Vakka-Soome ja Väinamere kui kalandusest sõltuvate alade regionaalse arengu iseärasuste väljaselgitamine. Kalandussektori arengusuunad koostatakse peamiselt töörühmade tegevuse, piirkonna kalandusjuhtide ja riigi- ning vallaametnike ühistööna. Projekti üheks lisaväärtuseks on Soome ja Eesti poolsete projektis osalejate kogemused praktilisest koostööst, teabevahetusest ja ka arengukavade ning -stsenaariumide koostamisest.
Pressiteade
Liite_AJAKAVA_viroksi
TIEDOTUSSUUNNITELMA ee
uus_taotlusvorm_30.08.2005