Üldkogu

Eesti Saarte Kogu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek ehk üldkogu, kus igal
ESK liikmel on üks hääl. Füüsilisest isikust ESK liige, kes on ühtlasi juriidilise isiku
esindaja, omab ühte häält.

vt Üldkogude protokollid ning pöördumised